„Ohmüllner Márton Szociális Díj”

"Ohmüllner Márton Szociális Díj" adományozható a város szociális ellátása érdekében példaértékű munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző személy részére, aki mélyen elkötelezett szakember, aki hivatástudattal, kiemelkedő szakmaisággal dolgozik a mindennapokban.
A Díj adományozható a városban, a szűkebb lakókörnyezetben élő embertársak iránt az önzetlen szeretet cselekedeteit tanúsító biatorbágyi lakosnak, aki az egyén, a közösség szükségletére érzékeny, segítő, szervező tevékenységével széles körben kivívja az elismerést és a tiszteletet.

A díj alapításának éve: 2009

 

„Ohmüllner Márton Szociális Díj” kitüntetésben az alábbi személyek részesültek:

 
Név Évszám
Kemence Alapítvány 2009
Szanyi József 2013
Lieber-Mód Lászlóné 2017