1/2019. (II.8.) számú a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán megszerezhető mandátumok számáról szóló

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (II.8.) számú

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán megszerezhető mandátumok számáról szóló

H A T Á R O Z A T A

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306. § (2) bekezdésében kapott hatáskörömnél fogva

Biatorbágy településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

8, azaz nyolc egyéni választókerületi és 3, azaz három kompenzációs listás mandátum

A határozat közzétételére a keltezéssel megegyező kezdődátummal Biatorbágy Város honlapján (www.biatorbagy.hu), valamint Biatorbágy Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) hirdetőtábláján kerül sor.

Határozatom ellen jelen döntés közzétételének napját (2019. február 8.) követő 3 napon belül nyújtható be illetékmentes kifogás a helyi választási iroda vezetőjéhez (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.). A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani és tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, valamint személyi azonosítóját. Az elbírálására Biatorbágy Város helyi választási bizottsága jogosult a kifogás beérkezését követő három napon belül.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében február 15-ig határozatban állapítja meg - a település lakosságszámának január 1-jei adatai szerint - a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. § (2) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.”

A Ve. 306. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda vezetője 2019. január 31. napján továbbította a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv 2019. január 1-ei nyilvántartása szerinti települési adatokat, mely szerint Biatorbágy lakosságszáma az általános választás évében 13.566 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2. §-a szerint lakosságszámon azon személyek számát kell érteni: „akiknek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő lakóhelye, lakóhely hiányában tartózkodási helye az adott település (fővárosi kerület), a főváros, a megye közigazgatási területén található, vagy akiknek a lakóhelye csak az adott település (fővárosi kerület) megnevezését tartalmazza.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (2) értelmében az egyéni választókerületek és kompenzációs listák száma 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs mandátum, így az adatszolgáltatás szerint Biatorbágy is ezen települési kategóriába sorolandó.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam.

Jelen határozatot a Ve. 306. § (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva hoztam, a jogorvoslatról a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdése, valamint a 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján adtam tájékoztatást. A kifogás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja biztosítja.

Biatorbágy, 2019. február 8.

dr. Kovács András

jegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője

Csatolt fájlMéret
PDF icon Határozat 144.27 KB