2/2019. (II.8.) számú a szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címéről szóló

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének

2/2019. (II.8.) számú

a szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címéről szóló

H A T Á R O Z A T A

Biatorbágy Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. § (1) bekezdésében kapott hatáskörömnél fogva az országgyűlési képviselők, az európai parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán alkalmazásra kerülő biatorbágyi szavazókörök számát, sorszámát, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

  • 001. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Karinthy Frigyes u. 4.
  • 002. szavazókör, Cím: Közösségi Ház, Fő u. 94.
  • 003. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
  • 004. szavazókör, Cím: Óvoda, Dévay Gyula u. 1.
  • 005. szavazókör, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1.
  • 006. szavazókör, Cím: Óvoda, Bajcsy- Zs. u. 13.
  • 007. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Kálvin tér 4.
  • 008. szavazókör, Cím: Általános Iskola, Szentháromság tér 6.
  • Nemzetiségi szavazókör, Cím: Polgármesteri Hivatal, Baross Gábor u. 2/a.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) jelen határozat melléklete tartalmazza.

A Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazásának helyszínéül a 005. számú, Cím: Faluház, Baross Gábor u. 1. szavazókört jelölöm ki.

A határozat 15 napra történő közzétételére a keltezéssel megegyező kezdődátummal Biatorbágy Város honlapján (www.biatorbagy.hu), valamint Biatorbágy Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) hirdetőtábláján kerül sor.

Határozatom ellen jelen döntés közzétételének napját (2019. február 8.) követő 15 napon belül nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.). A fellebbezés elbírálására a területi választási iroda vezetője jogosult a felterjesztését követő három napon belül. A fellebbezés illetékmentes.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást. A szavazókörök vizsgálata során megállapítottam, hogy azok területe nem lépte át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. §szerint a rendelkező részben foglaltak szerint kijelöltem azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

Döntésem helyben szokásos módon történő közzétételéről, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján kijelölt szavazókört is a Ve. 80. § -ában foglaltak alapján intézkedtem.

Jelen határozatot a Ve. 77. § (1) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva hoztam, a jogorvoslatról a Ve. 234. §-a alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja biztosítja.

Biatorbágy, 2019. február 8.

dr. Kovács András

jegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője

 

Melléklet:

Biatorbágy település körzetleíró lista (11 lap)

Körzetesítés – hitelesítési jegyzőkönyv (1 lap)

Csatolt fájlMéret
PDF icon Határozat139.54 KB
PDF icon Körzetleíró lista58.63 KB