Műszaki Osztályvezető

Biatorbágy Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

Műszaki osztályvezetői

munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • városüzemeltetési, fejlesztési, beruházási feladatok koordinálása;
 • kapcsolattartás a beruházási feladatokkal megbízott gazdasági társaságokkal;
 • közreműködés az önkormányzati pályázatok műszaki összeállításában, az önkormányzat beruházásainak előkészítésében, lebonyolításában;
 • közreműködés az önkormányzat műszaki közbeszerzési eljárásban;
 • képviselő-testületi előterjesztések készítése;
 • Önkormányzati beruházások előkészítése, lebonyolításának szervezése, fejlesztési ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás a Képviselő-testület és az ügyfelek felé;
 • Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása és a kezelésükben való közreműködés, illetve a köztéri játszóterek fejlesztésének szervezése;
 • Környezet- és természetvédelemmel, közlekedési igazgatással, vízügyi igazgatással, növényvédelemmel kapcsolatos önkormányzati és államigazgatási ügyek végrehajtásának irányítása;
 • vezeti a Műszaki Osztályon belül az Építésügyi Szolgáltatási Pontot;
 • információt szolgáltat az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében;
 • az építésügyi feladatok intézéséhez biztosítja az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) történő feltöltéseket és az iratok továbbítását;
 • a főépítészi tevékenység támogatása, szükség esetén napi kapcsolattartás a főépítésszel, levelek, információk kölcsönös cseréje, konzultációk, közreműködés a településképpel kapcsolatos főépítészi tevékenység ellátásában, a bejelentési és véleményezési eljárások lefolytatásában.
Illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata irányadók.

Pályázati feltételek: 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskolai szintű műszaki szakképzettség vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettség,
 • a munkakör elnyerése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent: 
 • közigazgatásban, hasonló területen szerzett 1-3 éves vezetői tapasztalat,
 • közbeszerzési eljárás műszaki előkészítésében való jártasság,
 • építésjogi szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata,
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

2018. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. december 18.

A pályázat benyújtásának módja: 

•Postai úton: a pályázatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.), • Személyesen: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.), ügyfélszolgálati időben, • E-mailen: hr@biatorbagy.hu címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Biatorbágy város honlapja
 • Profession.hu
 • NKI Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor HR referens nyújt a +36 23/310-174 (238. mellék) telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu honlapontájékozódhat.