A műszaki osztály feladatai

 • Önkormányzati beruházások előkészítése, szervezése,
 • az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő bérlakások, bérlemények kezelése,
 • az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek eszközeinek beszerzése, fejlesztése
 • az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítás üzemeltetésének megszervezése,
 • az önkormányzat beruházási-építési célú pályázatainak előkészítése, végrehajtása,
 • az önkormányzat településüzemeltetéssel, beruházással kapcsolatos közbeszerzéseinek előkészítése,
 • vagyongazdálkodási stratégia meghatározására javaslattétel, vagyonkataszter, vagyonkimutatás vezetése, lakás- és helyiséggazdálkodás,
 • helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása,
 • a jegyző földügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző földrajzi névvel, elnevezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • a jegyző növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
 • az önkormányzat és a jegyző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei.
 • az önkormányzat tulajdonában lévő zárt csapadékvíz hálózat üzemeltetésének megszervezése,
 • mint mérnöki iroda, a rendelkezésre álló tapasztalatok és dokumentumok alapján összeállítja, naprakészen tartja az önkormányzati tulajdonú épületek építési dokumentációját (meglévő ismeretek, szerződések, tervek, rajzok, fényképek, adatok gyűjteménye), - mely a Városgondnokság karbantartási, gondnoki feladatainak szakmai hátteréül is szolgál – és ez alapján éves karbantartási-felújítási ütemtervre tesz javaslatot,
 • az önkormányzati épület-vagyon értékének minél jobb megtartása érdekében a fenti adatok birtokában az osztály minden önkormányzati tulajdonú épületre kidolgoz egy karbantartási követelmény rendszert és menetrendet és ezt az írásos anyagot a változások követése érdekében folyamatosan karbantartja. Ebben a tevékenységben együttműködik a Városgondnoksággal, aki a kidolgozott anyag alapján az épületeket menetrend szerűen felülvizsgálja, a hiányosságokat felméri és dokumentálja. Az így létrejövő adatbázis képezi rendre az időszakos ingatlan felújításokat, azok jobb, pontosabb tervezhetőségét segítendő,
 • az önkormányzat előtt álló építési, épület felújítási munka gazdaságosabb tervezése és kivitelezése érdekében az osztály egy elemző, költségvetés készítő, piaci anyag-és szolgáltatási árfigyelő és követő tevékenységet folytat. A korábbi költségbecslések mellett a feladatok, beruházások pénzügyi tervezése így biztosabb alapon állhat, a piaci ajánlatok jobban ellenőrizhetők,
 • az osztálynak az önkormányzat átfogó energia – gazdálkodása. Ez kiterjed a hagyományos energiaforrások optimális beszerzési lehetőségei mellett a gyógyvizek, termálvizek kutatására, alternatív energiafajták feltárására, a piaci viszonyok szakmai követésére.