Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018.01.17.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2018. január 17-én, szerdán 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
2.)

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

3.) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2018. évi munkatervéről
4.) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
5.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
6.) A Polgármesteri Hivatalban 2018. évben igazgatási szünet elrendeléséről
7.) A polgármester 2018. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
8.) Az Értéktár Bizottság 2018. évi munkatervéről és költségvetéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
9.) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról
10.) A civil pályázati kiírásról
11.) A köznevelési pályázati kiírásról
12.) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról
13.) Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésével vagy egyéb fejlesztésével kapcsolatos döntésről – ZÁRT 
14.) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.) ingatlan résztulajdon értékesítéséről, illetve egyéb fejlesztéséről – ZÁRT 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. január 12.

Sólyomvári Béla s.k.

bizottság elnöke

2018-01-17 15:00