Képviselő-testületi ülés 2017.10.16.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 16. napján (hétfőn), délután 16:30 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (pályázat kódja: PM_OVODAFEJLESZTES_2017) című pályázattal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
3.) Biai és Torbágyi Református Egyházközségek támogatási kérelmei az „500 éves a Reformáció”-val kapcsolatos megemlékezések tárgyában
Előadó: Polgármester

Biatorbágy, 2017. október 13.

Tarjáni István s.k.

polgármester

2017-10-16 16:30