Képviselő-testületi ülés 2017.01.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend

1.) Telepítési tanulmánytervekről
Előadó: Polgármester
2.)

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

Előadó: Polgármester

3.) Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2016. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
4.) A 2017. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: Polgármester
5.) A Benedek Elek Óvoda és a Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Előadó: Polgármester
6.)

Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

7.) A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester
8.) Közoktatási pályázati támogatás felhasználás módosításáról
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatásáról
Előadó: Polgármester
10.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
Előadó: Polgármester
11.) Az Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Polgármester
12.) Juhász Ferenc kutatói ösztöndíjról
Előadó: Polgármester
13.) Juhász Ferenc szoborpályázatról
Előadó: Polgármester
14.) Pászti Miklós Vegyeskórus támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
15.) Néphagyomány alkalmazása az óvodában
Előadó: Polgármester
16.) A helyi iparűzési adórendelet módosításáról
Előadó: Jegyző
17.) Likvid hitelkeret biztosításáról
Előadó: Polgármester
18.) ASP pályázatról
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy III. sz. KMB körzeti kinevezéséről
Előadó: Polgármester
20.) A polgármesteri hivatalban 2017. évben igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Polgármester
21.) A polgármester 2017. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
22.) Pályázat önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén
Előadó: Polgármester
23.) NKA Örökségvédelmi Pályázat Veszélyeztetett helyzetű műemléképületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatásáról
Előadó: Polgármester
24.) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról
Előadó: Polgármester
25.) A Humanitarius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívás
Előadó: Polgármester
26.) A Biatorbágy Naphegy-köz 3626 és 3629 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
27.) Közterületek elnevezéséről
Előadó: Polgármester
28.) Vendel parkban parkoló kialakításról
Előadó: Polgármester
29.) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésének kérdéséről
Előadó: Polgármester
30.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
Előadó: Polgármester
31.) Tájékoztatások, javaslatok
32.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
33.) Gyermekszületés támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról – ZÁRT ÜLÉS
Előadó: Polgármester
34.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagváltozásáról – ZÁRT ÜLÉS
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Tarjáni István
polgármester
 

2017.01.26 15:00
Europe/Budapest