Képviselő-testületi ülés 2017.02.23.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend

1.) A Gólyafészek Bölcsőde vezetői pályázatának kiírásáról
Előadó: Polgármester
2.) Az egészségügyi ellátó egységek (alap-és szakellátás) továbbá a központi orvosi ügyelet szervezett formában történő koordinációjára és működésére vonatkozó és a biai decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról
Előadó: Polgármester 
3.) A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
4.) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi, és Stratégiai Bizottság 2016. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 7/2009.(10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Polgármester
8.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásának elszámolásáról
Előadó: Polgármester
9.) Biatorbágy 3433/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy 3674, 3678 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
11.) Az OBI áruház melletti szennyvízátemelő szolgalmi jogi bejegyzéséről
Előadó: Polgármester
12.) A 10 évnél régebben épült és üzembe helyezett víz- és szennyvízvezetékek szolgalmi jogi bejegyzésének rendezéséről
Előadó: Polgármester
13.) Biatorbágy Város Önkormányzata és a Juhász Ferenc Művelődési Központ, valamint a Karikó János Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodásokról
Előadó: Polgármester
14.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy Város Főépítészének szerződéséről
Előadó: Polgármester
16.) A Sándor–Metternich kastélyban kialakításra kerülő új tantermek fedezetemeléséről
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi kommunikációs tervéről
Előadó: Polgármester
18.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Jegyző
19.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

  1. A köztisztviselők illetményalapjáról
  2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi intézmény felújítási programjáról
  3. A fogorvosi társulás költségvetéséről
  4. Kálvin tér forgalmi rend tanulmánytervről
  5. Losonci utcai támfalról

Előadó: Polgármester

20.) Tájékoztatások, javaslatok
21.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. február 17.

Tarjáni István
polgármester

2017.02.23 15:00
Europe/Budapest