Képviselő-testületi ülés 2017.04.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Budaörsi Rendőrkapitányság
2.) Nemes - Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására
Előadó: Polgármester
3.) A Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelme az együttműködési megállapodás meghosszabbításáról, támogatás megállapításáról
Előadó: Polgármester
4.) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról
Előadó: Polgármester
5.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
6.) Turisztikai szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv
Előadó: Polgármester
7.) A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére benyújtandó pályázatról
Előadó: Polgármester
8.) Biatorbágy, 2814 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való rendelkezésről
Előadó: Polgármester
9.) Biatorbágy 3920, 3921 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
10.) Járda építési keretösszeg felhasználásáról
Előadó: Polgármester
11.) Nagy utca 58. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Polgármester
12.) Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jegyző
13.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
Előadó: Jegyző
14.) A Viadukt Sport Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
15.) Városi Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 25/1997.(12.31.) Ör. számú építményadóról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
18.) Tájékoztatások, javaslatok
19.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
20.) A Gólyafészek Bölcsődevezetői pályázatának elbírásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
21.) A Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyének véleményezéséről – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
22.) Javaslattétel "Biatorbágyért" kitüntetés adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
23.) Javaslattétel "Biatorbágy Városáért Életműdíj" kitüntetés adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
24.) Javaslattétel "Török Henrik Pedagógus Díj" adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. április 21.

Tarjáni István s.k.
polgármester

2017.04.27 15:00
Europe/Budapest