Képviselő-testületi ülés 2017.06.13.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 13. napján (kedden), délután 17:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A 2018/2019. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéssel kapcsolatos fedezet kiegészítésről
Előadó: Polgármester
2.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról
Előadó: Polgármester
3.) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. június 9.

Tarjáni István s.k.

polgármester

2017.06.13 17:00
Europe/Budapest