Képviselő-testületi ülés 2017.08.10.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 10. napján (csütörtök), délután 16:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester
2.) Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj elbírálásáról
Előadó: Polgármester
3.) Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadásáról és a járóbeteg-szakellátást érintő óraszámok átcsoportosításáról
Előadó: Polgármester
5.) Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” (kódszám: PM_EUALAPELLATAS_2017) pályázati felhívásról
Előadó: Polgármester
6.) A Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről
Előadó: Polgármester
7.) A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról
Előadó: Polgármester
8.) Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről
Előadó: Polgármester
10.) Tájékoztató
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. augusztus 8.

 

 

Tarjáni István s.k.

polgármester

2017.08.10 16:00
Europe/Budapest