Bezáratott sporttelep

kolozsvarisporttelep.jpg

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának építéshatósági hatáskörében dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából Nagy Gábor osztályvezető július 17-én arról értesítette a Viadukt Sportegyesületet, hogy a következő, határozatba foglalt döntést hozta:
A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy (2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.) kérelmére indult használatbavételi engedélyezési eljárást, amely a 2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. szám alatti, 704/2 helyrajzi számú ingatlanon meglévő kiszolgálóépület bővítményének használatbavételére vonatkozott, megszünteti, egyben a bővítmény, valamint a teljes sporttelep használatát azonnali hatállyal megtiltja.

A hatóság felhívta a figyelmet, hogy a kötelezettség teljesítését ellenőrizni fogja, és arra, hogy nemteljesítés esetén eljárási bírság szabható ki. Meghozott határozatát a fellebbezési lehetőségre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánította.

A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy Város Önkormányzatának segítségével a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályához benyújtotta arra vonatkozó fellebbezési kérelmét, hogy a kiszolgálóépület használatbavételi engedélyének felülvizsgálatáig a hatóság ne tiltsa meg a teljes sporttelep – egyébként jogszerű engedélyekkel rendelkező – létesítményeinek üzemeltetését. Remélhetőleg nem kell kivárni a bürokratikus eljárási határidőket ahhoz, hogy egy 1947-ben létesített és legutóbb 2016-ban megújított sporttelep továbbra is biztosíthassa a biatorbágyi lakosság egészének sportolási lehetőségét. Az 1947-ben kialakított és azóta folyamatosan korszerűsített sporttelep az egykori sportolók és pártoló tagok határtalan lelkesedése folytán jött létre Kégli András labdarúgó ötleteként többek között Szőke Nagy Elek, Andrész Mátyás, Környei István, Czimer Gyula, Pataki Imre, Szeszler Simon társadalmi munkájával. A környékre utólag költözők sem gondolhatják komolyan, hogy érdekérvényesítési szándékuk miatt a sporttelep örökre bezárva marad vagy megszűnik. Tény azonban, hogy a Kolozsvári utcai sportcentrum jelenleg jogszerűen és bizonytalan ideig zárva tart.
 

2017.08.10 21:55
Europe/Budapest