Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017.09.18

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2017. szeptember 18-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről
2.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
4.) A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves program ütemtervéről
5.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról 
6.) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása - a környező települések döntéséről
7.) Nemes - Nagy Györgyi kérelméről 
8.) A Támogató Szolgálattal kötött együttműködési szerződés módosításáról (ZÁRT)
9.) Javaslattétel az „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (ZÁRT)
10.) Javaslattétel a Pest Megyei Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (ZÁRT)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. szeptember 12.

 

Bodorkos Ádám s.k.
bizottsági elnök

2017.09.18 17:00
Europe/Budapest