Településfejlesztési Bizottság 2017.09.19

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2017. szeptember 19-én, kedden 16:00 órai kezdettel munkaterv szerinti rendes ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató s Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály feladatainak alakulásáról
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
3.) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007.(12.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
4.)

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

  • Katalinhegyi fejlesztés ütemtervéről
  • Tájékoztató külterületek fejlesztésének előkészítő munkáiról
5.) A Bábosház jogállásáról
6.) Fővárosi Vízművek Zrt. gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
7.) Pecató közösségi tér kialakításáról
8.) Beszámoló a 2016-os Összefogás építési alapról
9.) Biatorbágy 247 hrsz-ú ingatlanrész értékesítéséről
10.) Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről
11.) Települési ingatlan nyilvántartással kapcsolatos módosításokról
12.) Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről
13.) A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
14.) Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására
15.) Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
16.) Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
17.) Mezőgazdasági pont létrehozásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
18.) Településképi Arculati kézikönyvről
19.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 12/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
20.) Javaslattétel Pest megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. szeptember 11.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke
 

2017.09.19 16:00
Europe/Budapest