Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017.09.20

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017. szeptember 20-án, szerdán 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó anyag helyszínen kerül kiosztásra)
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
3.) Tájékoztató a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály feladatainak alakulásáról
4.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 3/2011. (02.25.) számú és a szervezeti- és működési szabályzatáról (SZMSZ) szóló önkormányzati rendeletének 27.§ (2) bekezdés c. pontja, (3) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 57.§ (3) bekezdése és a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontja szerinti önkormányzati feladat közvetítésével az SZMSZ 41.§ (3) bekezdése alapján a Biatorbágy, Kolozsvári utca 15. szám alatti sporttelep (Sportcentrum) hatósági bezárása miatt a Sportcentrum létrehozása és működése körülményei kivizsgálása ügyében létrehozandó ideiglenes bizottság létrehozásáról és működéséről – Képviselői előterjesztés
5.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról
6.) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
7.) Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására
8.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségeken kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
10.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (06.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
11.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12.) Javaslattétel az „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (zárt)
13.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. szeptember 12.

Sólyomvári Béla s.k.
bizottság elnöke

 

2017.09.20 15:00
Europe/Budapest