Képviselő-testületi ülés 2017.09.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
3.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester
4.) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
5.) Nemes - Nagy Györgyi kérelméről
Előadó: Polgármester
6.) A Bábosház jogállásáról
Előadó: Polgármester
7.) Oktatásszervezési kérdésekről
Előadó: Polgármester
8.) Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről
Előadó: Polgármester
9.) Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról
Előadó: Polgármester
10.) A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Előadó: Polgármester
11.) I. világháborús emlékmű pályázatról
Előadó: Polgármester
12.) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
Előadó: Polgármester
13.) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
Előadó: Polgármester
14.) A Pro Hungaricum egyesület kérelméről (Benta Baranta kupa)
Előadó: Polgármester
15.) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007.(12.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
16.) Fővárosi Vízművek Zrt. gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
Előadó: Polgármester
17.) Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről
Előadó: Polgármester
18.) Települési ingatlan nyilvántartással kapcsolatos módosításokról
Előadó: Polgármester
19.) Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről
Előadó: Polgármester
20.) Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hó eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
23.) Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
24.) Biatorbágy 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 12/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
26.) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségeken kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
27.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (06.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
28.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
29.) Tájékoztatások, javaslatok
30.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
31.) Támogató Szolgálattal kötött együttműködési szerződés módosításáról (zárt)
Előadó: Polgármester
32.) Javaslattétel az „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (zárt)
Előadó: Polgármester
33.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)
Előadó: Polgármester
34.) Nemzetiségekért Díjra történő felterjesztésről (zárt)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. szeptember 22.

Tarjáni István s.k.
polgármester

 

2017-09-28 15:00