Farkas Pál

FARKAS PÁL Bia és Torbágy egykori földesura, nógrádi vicekapitány.

A hügyei Farkas család birtokolta fele részben Biát és Torbágyot, ők kezdték el építeni a ma Szily–Fáy-kastély néven ismert épületünket. A birtokot Farkas Pál 1627-ben nádori adományként kapta Eszterházy Miklóstól. Az adománylevél szerint csak fiúágon volt örökölhető. Ez 1775-ig teljesült. A Farkas családnak végvári katonacsaládként birtokaik is ott voltak, így Farkas Pál valószínűleg csak egyszer járt személyesen Bián, de birtokjogait gyakorolta, az adókat beszedte. Erről több oklevél tanúskodik.