Humán erőforrás referens feladatai

  • hivatal és intézmény vezetői dolgozók, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők kinevezési, átsorolási jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése a KIR3 programban, és azok felterjesztése a Magyar Államkincstár felé,
  • kezeli a polgármesteri hivatalban dolgozók személyi anyagát, és velük kapcsolatosan előkészíti a személyügyi döntéseket,
  • az önkormányzati intézményvezetők személyi anyagának kezelése, az őket érintő személyügyi döntések és minősítések előkészítése,
  • vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást és erről előírás szerint adatszolgáltatást, végez,
  • szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a Magyar Államkincstár felé,
  • a polgármesteri hivatalban lévő üres álláshelyek betöltésével kapcsolatos pályázatok adminisztrációjának és a beérkezett anyagoknak a kezelése,
  • a polgármesteri hivatal dolgozóinak képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos ügyintézés,
  • a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékelés előkészítésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok,
  • vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok,
  • a polgármesteri hivatal dolgozóival kapcsolatos nem rendszeres bérszámfejtési feladatok