Igazgatási osztály feladatai

  • A gyermekjóléti támogatásokkal (segélyezéssel), személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos ügyek,
  • a felnőttkorúak szociális támogatásával (segélyezésével), személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásával kapcsolatos ügyek,
  • helyi lakásépítési- vásárlási támogatás iránti kérelmek intézése, jogszabályban foglalt feltételek esetén a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
  • népesség-nyilvántartási, lakcím-bejelentési ügyek,
  • anyakönyvi ügyintézés, apai elismerő nyilatkozat felvétele,
  • névváltoztatási és névviselési ügyek, állampolgársági eskü letételével kapcsolatos ügyintézés,
  • kijelölt munkahelyként a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
  • hagyatéki leltározással, talált tárgyak és robbanóanyagok bejelentésével kapcsolatos ügyek,
  • hatósági bizonyítványok kiállítása, igazolás kiállítása a szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételről.