Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatása

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától folytatható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet a rendeletben a kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározottak alapján minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a szolgáltató végzi (önminősítés).

A jegyző a szálláshelyen ellenőrzést folytat le, és ha megállapítja, hogy a szolgáltató megfelel az önminősítésben és a jogszabályban foglaltaknak, a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti - a jogszabályban meghatározott esetekben- az érintett szakhatóságokat.
Ha a jegyző a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítja, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki. A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek. A bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni.

Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

 Típus

 Altípus

 Jelzőszám

 SZJ

 Megnevezése

 

 

 I. Üdülő

 (910)

 -

 

- Üdülő

 911

 55.23.12.0

 

- Gyermeküdülő

 912

 55.23.12.0

 

- Villa

 913

 55.23.12.0

 II. Gyermek- és ifjúsági tábor

 (920)

 -

 

- Gyermek- és ifjúsági tábor

 921

 55.23.11.0

 

- Telepített sátortábor

 922

 55.22.10.0

 III. Nomád táborhely

 930

 55.22.10.0
70.20.12.8

 IV. Hegyi menedékház

 (940)

 -

 

- Turistaház

 941

 55.21.10.2

 

- Kulcsosház

 942

 55.21.10.2

 

- Matracszállás

 943

 55.21.10.2

 V. Bivakszállás

 (950)

 -

 

- Bivakszállás

 951

 55.23.15.0

 

- Téliesített bivakszállás

 952

 55.23.15.0

 VI. Pihenőház

 (960)

 -

 

- Munkásszállás

 961

 55.23.15.0

 

- Vendégszállás

 962

 55.23.15.0

 VII. Diákotthon, kollégium

 970

 55.23.15.0

 

Az eljárás jogi alapja:

  • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 173/2003. (X. 28.) korm. rendelet,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Illetékességi terület:
Biatorbágy város közigazgatási területén lévő nem  üzleti célú szálláshelyek

Benyújtandó dokumentumok:
A kérelemhez formanyomtatvány használata kötelező. A kérelmet a 173/2003. (X. 28) Kormányrendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni. Csatolandó mellékletek:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Eljárási illetékek:
3000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Ügyintézés helye: 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Temesvári Ferencné Kovács Katalin
06 23 310-174/260
Letölthető nyomtaványok: