Polgármesteri Kabinet feladatai

A Polgármesteri Kabinet közvetlenül a polgármester irányítása alatt álló szervezeti egység, amelynek elsődleges feladata a választott tisztségviselők, (polgármester, alpolgármester) munkájának segítése mellett, az ezzel összefüggő vezetési, irányítási, szervezési, technikai és adminisztrációs teendők ellátása. Az önkormányzati működés középpontja, a polgármesteri irányítás és a Hivatal közös alkotó tevékenységének állandó kiinduló és ellenőrző pontja.

A Kabinet speciális feladatai

a.) A település polgáraival, társadalmi és civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolat és együttműködés szervezése, és a feladatok ellátásának biztosítása.

b.) A testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő éves feladatok előkészítése és végrehajtásuk biztosítása.

c.) Pályázatfigyelés és pályázatírás megszervezése, aktív, segítő közreműködés a megvalósításban.

d.) A Polgármesteri kabinet ügykezelési, ügyviteli és operatív feladatainak ellátása.
A kabinet heti rendszerességgel működik, a polgármester hívja össze.

A kabinet állandó tagjai: polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző, kabineti irodavezető és a média- és közszolgálati tanácsadó. Szükség esetén, az aktuális témaköröknek megfelelően a kabineti üléseken felkért meghívottként kötelezően részt vesznek a főépítész, az osztályvezetők, a városgondnokság vezetője és az aktuális témakörökért felelős egyéb meghívottak