Városgondnokság feladatai

  • az önkormányzat kommunális igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei

- zöldterületek és parkok fenntartása, üzemeltetése, közterületi fák gallyazása, a zöldhulladék kezelése
- kötelező közszolgáltatások, köztisztaság, közterületek fenntartása, üzemeltetése buszmegállókban, játszótereken, az önkormányzati épületek járdafelületein
- hó eltakarítás az önkormányzati intézmények környezetében, buszmegállókban, a város meghatározott közterületein, valamint a város egészének hó eltakarítására szerződött partnerrel való közvetlen kapcsolattartás és ellenőrzés, az ezzel kapcsolatos lakossági igények kezelése,

  • az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken elhelyezkedő létesítmények (szobrok, gyalogos hidak, országzászlók, emlékhelyek, stb.) karbantartása, gondozása,
  • az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek, haszongépjárművek, kommunális gépek, utánfutók fenntartása, az ezekhez kapcsolódó tartozékok munkavégzés céljára történő használatának biztosítása, karbantartása, szervizelése, tárolása, őrzése,
  • a polgármesteri hivatal és az önkormányzat működtetésében lévő oktatási épületekben a termek, folyosók, irodák, és más külön helyiségek takarítása, karbantartása, a működéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátása, 
  • az önkormányzat tulajdonában lévő épületek üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, és üzemeltetésük teljes körű felügyelete,
  • építőipari tevékenység: az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok, épületek fenntartási, karbantartási munkáiban, azok igény, szakértelem és lehetőség szerinti önálló elvégzése,

- önkormányzati hirdetőtáblák kihelyezése, hirdetmények kiragasztása, a táblák környezetének karbantartása
- a város közterületeinek, zászlózása 
- aktív közreműködés a városi rendezvények helyszíni előkészítésében megvalósításában, gondozásában, és utómunkáiban,

  • egyéb feladatok 

- a hivatalos küldemények kézbesítése,
- irodaszerek, tisztítószerek beszerzése,
- épületeink belső átrendezése, költöztetés, bútorok mozgatása, szállítás, rakodás stb.
- önkormányzati, hivatali, intézményi rendezvények megvalósításában való közreműködés.
 

hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés (panaszkezelés, kapcsolattartás)