Képviselő-testületi ülés 2017.03.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) 2016. évi köznevelési pályázat elszámolásának elfogadásáról
Előadó: Polgármester
2.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
5.) A KMOP 2009.5.2.1/B számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő műszaki és pénzügyi beszámolóról
Előadó: Polgármester
6.) Ughy Attila Sándor Táncsics utca 9. szám alatti ingatlanban foglalkoztató bedolgozói helyiség bérlésének kérelméről
Előadó: Polgármester 
7.) A családsegítő szolgálat keretein belül tervezett „beszélj úgy…!” program elindításáról
Előadó: Polgármester
8.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Cselekvési Tervének elfogadásáról
Előadó: Polgármester
9.) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Polgármester
11.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
12.) Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Előadó: Polgármester
13.) Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Polgármester
15.) A 2017/19. évi önkormányzati csoportos földgáz energia közbeszerzéséről
Előadó: Polgármester
16.) A 2018/19. évi önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzéséről
Előadó: Polgármester
17.) Beszámoló a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester
18.) Ebrendeletről
Előadó: Polgármester
19.) Losonci utca támfalról
Előadó: Polgármester
20.) Behajtási engedély védett övezetekbe
Előadó: Polgármester
21.) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolójáról
Előadó: Polgármester
22.) Viadukt utca 6. szám alatti emeleti lakás hasznosítási javaslatáról
Előadó: Polgármester
23.) Az M0 autóút melletti ingatlanok szolgalmi jogi bejegyzéséről
Előadó: Polgármester
24.) Multifunkciós sportpályázatról az óvoda részére
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy 3718, 6715, 04/30 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
26.) Biatorbágy 4914 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Polgármester
27.) NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására „Pannon-tenger kincsei” – műemlékvédelmi konferencia megvalósításáról
Előadó: Polgármester
28.) Számlavezető hitelintézet változtatásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
29.) 29) Tájékoztatások, javaslatok
30.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
31.) Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési támogatás kéréséről – Zárt ülés
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. március 24.

Tarjáni István
polgármester

2017.03.30 15:00
Europe/Budapest