Képviselő-testületi ülés 2017.06.29.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 29-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
2.) Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Kft. használatában lévő önkormányzati eszközök üzemeltetési szerződéséről
Előadó: Polgármester
4.) Beszámoló a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
5.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
Előadó: Polgármester
6.) Beépítésre nem szánt területek, hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről
Előadó: Polgármester
7.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester
8.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
9.)

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről

10.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
11.) Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
12.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelméről
Előadó: Polgármester
13.) Oktatásszervezési kérdésekről (testnevelési órák, lovas oktatás)
Előadó: Polgármester
14.) (BE)Vonzó pályázaton való részvételről
Előadó: Polgármester
15.) Cserkészcsapat támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
16.) A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
17.) A torbágyi református egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester
18.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme a bábos nap támogatásáról
Előadó: Polgármester
19.) A Digi Kft. bázisállomás telepítésére vonatkozó kérelméről
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására érkezett UTT Europe Kft. által készítetett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséről
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy városközpont környezetrendezési tervéről szóló szerződés módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
22.) A Tópark Településrendezési Szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester
23.) A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodásról
Előadó: Polgármester
24.) A Biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjával kapcsolatos közbeszerzésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
25.) 092/1 hrsz-ú legelő művelési ágban nyilvántartott ingatlan NFA-tól való megszerzésétől
Előadó: Polgármester
26.) Biatorbágy 02/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: Polgármester
27.) Biatorbágy 6715/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: Polgármester
28.) Biatorbágy 4914 hrsz-ú zártkerti ingatlan zártkerti „fásított terület” művelési ágának „művelés alól kivett terület”-re történő átvezetéséről
Előadó: Polgármester
29.) Intézményi nyári karbantartási feladatokról, az önkormányzati vagyonelemek értékének megőrzéséről
Előadó: Polgármester
30.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
31.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
32.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Polgármester
33.) Tájékoztatások, javaslatok
34.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
35.) Biatorbágyi ingatlanok megvásárlásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
36.) Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató kinevezéséről – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
37.) Javaslattétel a Dévay Gyula Közművelődési Díj adományozására – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
38.) Pest Megyei Kitüntetésekről – Zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. június 23.

Tarjáni István
s.k.polgármester 

2017.06.29 15:00
Europe/Budapest