Településfejlesztési Bizottság 2018.01.16.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2018. január 16-án, kedden 16:00 órai kezdettel munkaterv szerinti rendes ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
2.) A Településfejlesztési Bizottság 2018. évi munkatervéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2017. évi működéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
4.) Településképi Arculati Kézikönyvről, a Településképi Rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
5.) A közterület-felügyelet működéséről
6.)

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról:

  • a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti pályázatáról
  • ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányról 

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

7.) Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
8.) Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról
9.) Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlannyilvántartási átvezetéséhez szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról
10.) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról
11.) A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
12.) A Biatorbágy 2213 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
13.) A Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan HÉSZ szerinti út kialakítás, illetve kisajátítás iránti kérelemről
14.) A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti kérelemről
15.) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról
16.) Tájékoztató a „Biatorbágy Sándor-Metternich Kastély B ütem – iskolabővítés – sportcsarnok és kiszolgáló egységei” közbeszerzési eljárás eredményéről
17.) Állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére kiírt pályázat elbírálásáról – ZÁRT
18.) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról - ZÁRT
19.) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.) ingatlan résztulajdon értékesítéséről, illetve egyéb fejlesztéséről – ZÁRT 
20.) Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésével vagy egyéb fejlesztésével kapcsolatos döntésről – ZÁRT 

Biatorbágy, 2018. január 12.

Kecskés László s.k.

bizottság elnöke

2018.01.16 16:00
Europe/Budapest