Biai Gáspár

 BIAI GÁSPÁR, a 16. században Temesvárott élt költő.

1554–55 táján jelent meg Kolozsvárott a később Hofgreff-énekeskönyvnek nevezett gyűjteményben ez a 101 strófás költemény dallammal együtt. A szerző a versszakok kezdőbetűiben rejtette el vagy tárta elénk nevét. A felső betűsor felerészt értelmetlen – de értelmes latin szöveggé egészíthető ki: Biai Gáspár csinálta Temesvár városában 1544-ben március hónapban. Eredetileg latin nyelvű versezetet fordított tehát ő vagy másvalaki magyarra, az utolsó sor szerint 1549-ben. A költő, Biai Gáspár neve szerint biai származású.