Czipri Ferenc József

CZIPRI FERENC JÓZSEF (*Torbágy, 1899. március 17.–†Bp., 1978. november 26.), egykori torbágyi bíró.

Czipri Ferenc József arcképeTorbágyon született. Szülei Czipri János és Ohmüllner Mária. Elemi iskoláit helyben végezte. Két testvére volt, így már gyerekkorában megtanulta az alkalmazkodást, illetve az egymással való törődést és a szeretetet – ez végigkísérte életében. 1924-ben házasságot kötött Engler Terézzel, aki Bián született 1902-ben. Feleségének 6 testvére volt, ezáltal a rokonság hamar kibővült. Házasságukból 4 gyermek született: György 1925–2005, Mária (1928–  ), József (1930–  ) és Teréz (1941–  ). Gyakran, szinte minden évben behívták katonának. Föld műveléssel foglalkozott, majd 1950- től tsz-tag volt nyugdíjazásáig. 1978-ban halt meg. Szorgalmas, szimpatikus ember volt. Mind a biai, mind a torbágyi lakosok körében nagy tiszteletre tett szert. Torbágyon 1939-ben választották meg bírónak, mely tisztségét 1948-ig töltötte be. Megfontoltan, korrektül vezette a községet. Jó kapcsolatot tartott a falu és a szomszéd falvak (Bia–Törökbálint–Budaörs) elöljáróságaival, vallási vezetőivel, egyesületekkel. Mindig nagy súlyt fektetett a szegények problémáinak enyhítésére, megoldására. Napszámosaival nem egyszer együtt dolgozott, munkájukat díjazta, és nagy tisztelettel volt irántuk. Ez a tisztelet természetesen kölcsönös volt. Bírói tevékenysége alatt volt  a II. világháború és az 1946-os kitelepítés, ami plusz feladatot hárított rá, és ezt nem volt könnyű kezelnie. Munkájában felesége nagy segítőtársa volt. Példamutató családi életet éltek, 4 gyermeküket vallásosan (római katolikus), munkára nevelték, akik ennek eredményeként még ma is családjaikkal úgy élnek a községben, hogy mint őslakosok, szüleik szellemét megőrizve, részt vesznek a község kulturális és hagyományőrző fel- adataiban.