Guti Ország Mihály

GUTI ORSZÁG MIHÁLY (*1410 körül–†1484) nádor.

Tehetsége révén öt egymást követő uralkodót szolgált megszakítás nélkül. 1459-ben a Brankovics család kihaltával Mátyás király Guti Ország Mihálynak és fiainak adta Torbágyot. 1433-ban részt vett Zsigmond római koronázásán. 1433–38-ig tartott első kincstartósága ideje. 1438- tól asztalnokmester, Albert kíséretében harcolt Csehországban és Sziléziában. Cillei Borbála párt híveként III. Ulászló lengyel király megválasztása mellett foglalt állást. 1440- ben tagja volt az Ulászlót megválasztó krakkói követségnek, majd újra kincstartó lett. Harcolt Nagyszombat, majd Pozsony felmentésénél. 1441-ben részt vett Ulászló dunántúli hadjáratában, 1442-ben elkísérte a királyt Pozsony ostromára. 1446-ban háborút folytatott Jiskrával. Hunyadi János kormányzóval harcolt Ausztriában, részt vett a radkersburgi fegyverszünetben. 1448: újabb háború Jiskrával. 1450-ben Pozsony várának elfoglalásánál találjuk. 1453-tól királyi ajtónálló mester. 1458-tól nádor. Tagja volt az Újlaky Miklóst Mátyással kibékítő követségnek. Részt vett Mátyás első törökellenes hadjárataiban, majd 1467-ben az erdélyi lázadás elfojtásában, a moldvai hadjáratban. 1484-ben meghalt.