Összefogás Építési Alap

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

I. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK
• a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
• megvalósításában legalább három család vegyen részt,
• a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
• rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
• viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft)
• a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak.

II. A TÁMOGATÁS FORMÁI:
• anyag,
• anyag szállítása,
• műszaki tanácsadás, felügyelet.

III. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:
• a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.

IV. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:
1) Az újból felhasználható keretösszeget 375.000,-Ft-ban határozta meg Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 84/2015. (VI.30.) sz. határozatában.
2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
• a megvalósítást szolgáló tételes költségvetés,
• anyag- és munkaszükséglet,
• a megpályázott munka elkészülésének tervezett határideje.

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:
1) A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfeltájékoztatóján 2015. július 28. 16.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2015. július 29. éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni:
Összefogás Építési Alapból ismételten igényelhető támogatás 2015.
2) A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

VII. KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS
1) A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
2) A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2015. szeptember 15-ig történik.
3) A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
4) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2015. december 15.

5) A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
6) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Szakadáti László alpolgármester telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a tel.: +36-30-697-4113, e-mail: alpolgarmester@biatorbagy.hu)
7) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik. 

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati adatlap186.06 KB