Képviselő-testületi ülés 2017.10.26

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Polgármester
2.) A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
3.) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty községgel kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
4.) Ohmüllner Alapítvány kérelméről
Előadó: Polgármester
5.) Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okirat módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) A Benedek Elek Óvoda munkaterve a 2017/2018-as nevelési évre
Előadó: Polgármester
7.) Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előadó: Polgármester
8.) A 2017. évi köznevelési pályázat II. fordulójának elbírálásáról
Előadó: Polgármester
9.) Érdi Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervéről
Előadó: Polgármester
10.) Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
11.) Fonyódligeti üdülő üzleti tervéről
Előadó: Polgármester
12.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő módosításokról
Előadó: Polgármester
13.) Az Önkormányzati pince elnevezéséről
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy 3612 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
16.) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról. A „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásához kapcsolódó feladatok elvégzésére” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Előadó: Polgármester
17.)

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

  • az ütemtervre vonatkozó ajánlatok elbírálásáró
  • a hulladék átadó pontok megtervezéséről

Előadó: Polgármester

18.) A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Jegyző
20.) A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról
Előadó: Polgármester
21.) Tájékoztatások, javaslatok
22.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
23.) Biatorbágy Város önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanainak hasznosításáról (zárt)
Előadó: Polgármester
24.) „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (zárt)
Előadó: Polgármester
25.) Bírósági perek állásáról (zárt)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2017. október 20.

Tarjáni István s.k.

polgármester

2017.10.26 15:00
Europe/Budapest