Iskolaorvos

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet iskolaorvosi feladatok ellátására

Feladatok:

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján teljes iskolaorvosi feladatok ellátása Biatorbágy város közigazgatási területén működő következő nevelési-oktatási intézményekben:

 • Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. - Felső tagozat

 • Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. - Alsó tagozat

 • Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda 

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

 • Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

2051 Biatorbágy, Antall József utca 1.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 3.§-ában előírt - lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász képesítés 
 • büntetlen előélet,
 • szakképesítés szerint illetékes kamarai tagság
 • egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:

 • iskola egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga, valamint
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • szakképesítés szerint illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentum.

Finanszírozás és egyéb juttatás:

NEAK-finanszírozási szerződés szerint

Feladatellátás kezdő időpontja: 2024. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10. (péntek) 12:00.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 26.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Biatorbágy Város Polgármestere címére (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) kell benyújtani elektronikus úton (kandra.viktoria@biatorbagy.hu/hivatal@biatorbagy.hu e-mail címre) vagy személyesen, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán munkaidőben. Személyes benyújtás esetén a borítékra kérjük ráírni: „Iskolaorvos”. A pályázattal kapcsolatban Géczy-Kandra Viktória egészségügyi referens ad felvilágosítást a 06/70-661-8406-os telefonszámon vagy a kandra.viktoria@biatorbagy.hu e-mail címen.

Biatorbágy, 2024. március 19.                                                                       

Tarjáni István sk.

polgármester