Dokumentumtár

Cím
A 07407050 kódszámú vadászterület 2024.05.22-én hozott határozatairól
Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
137/2024. (V. 30.) határozata Perindításról a Városi Sportcsarnok megépítése ügyében
136/2024. (V. 30.) határozata „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról
135/2024. (V. 30.) határozata „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról
134/2024. (V. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának elbírásáról
133/2024. (V. 30.) határozata Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről
132/2024. (V. 30.) határozata A pedagógiai szakszolgálat elhelyezéséről
131/2024. (V. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2024/2025-ös nevelési évben indítandó csoportjainak számáról és a felvehető csoportlétszámok meghatározásáról
130/2024. (V. 30.) határozata Az ifjúság támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló
129/2024. (V. 30.) határozata A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról
128/2024. (V. 30.) határozata Az értékvédelmi pályázat elbírálásáról
127/2024. (V. 30.) határozata Beszámoló a rendészet működéséről
126/2024. (V. 30.) határozata Biatorbágy közbiztonságának 2023. évi helyzetéről
Határozati kivonat a 13-571950-512 kódszámú vadászterület, Budakeszi-Budapest Földtulajdonosi Közössége földtulajdonosi gyűléséről
Biatorbágyi Körkép 2024. május
125/2024. (V. 2.) határozata A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátásáról
124/2024. (V. 2.) határozata a „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer építés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról
123/2024. (V. 2.) határozata A Családsegítő épületének átalakításáról
25/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata Az Egertej Kft-vel kötött szállítási szerződés módosításáról
24/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata A 4D Építész Stúdió Kft. által 2024. 04. 10-én 15.875.000.- Ft értékben kiállított számla ellenértékének átutalására – fedezethiány miatti – utasítás kiadásáról Biatorbágy Város Önkormányzata pénzügyi osztályvezetője rés
23/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata Tájékoztató a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati választások törvényi előírásairól
22/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 2024/25-ös tanévben indítható osztályainak számáról
21/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2024. évi költségvetésének módosításáról
20/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 2024. évi költségvetésének módosításáról
19/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata A Bechtold Sváb Tájház 2024. évi költségvetésének módosításáról
18/2024. (IV. 29.) NNÖ határozata A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2024. évi költségvetésének módosításáról
122/2024. (IV. 25.) határozata A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának választásáról
121/2024. (IV. 25.) határozata Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
120/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde kérelméről
119/2024. (IV. 25.) határozata A tűzoltó szertár tervezéséről
118/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi járdafelújítási programjáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy dönt:
117/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési eljárás indításáról
116/2024. (IV. 25.) határozata A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről
115/2024. (IV. 25.) határozata A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
114/2024. (IV. 25.) határozata A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2024. évi támogatásáról szóló 101/2024. (IV. 4.) határozat módosításáról
113/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágy, 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
112/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágyi Önkormányzati ingatlanok földhaszonbérbe adásáról kiírt pályázatra beérkezett anyagokról
111/2024. (IV. 25.) határozata Beszámoló a közlekedésszervezési megbízott tevékenységéről
110/2024. (IV. 25.) határozata A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról
109/2024. (IV. 25.) határozata A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról
108/2024. (IV. 25.) határozata A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról
107/2024. (IV. 25.) határozata NORMADENTAL Bt. fióktelep engedély bejegyzési kérelmének jóváhagyásáról
106/2024. (IV. 25.) határozata A pedagógiai szakszolgálat biatorbágyi telephelyéről
105/2024. (IV. 25.) határozata A Biatorbágyi Egészségház Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől járó finanszírozási díjáról
104/2024. (IV. 25.) határozata Dr. Pataki Ágoston Dániel székhely használati kérelmének jóváhagyásáról
103/2024. (IV. 25.) határozata Dr. Pataki Ágoston Dániel feladat-ellátási szerződéséről
102/2024. (IV. 25.) határozata Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete alapján átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolóról
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyve 2024.04.22.
Hirdetmény a 07407050 kódszám alatt megállapított vadászterület tulajdonosi közöségének gyülésére