Dokumentumtár

Cím
Iskolavédőnő
162/2024. (VI. 27.) határozata „Forrás bölcsőde, óvoda és főzőkonyha eszközbeszerzés” közbeszerzési eljárás megindításáról
161/2024. (VI. 27.) határozata „Forrás utcai bölcsőde, óvoda megközelítéséhez kapcsolódó útépítés” közbeszerzési eljárás megindításáról
160/2024. (VI. 27.) határozata Biatorbágy, 1929/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról
159/2024. (VI. 27.) határozata Biatorbágy, 9999 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változtatásáról
158/2024. (VI. 27.) határozata A Szily kastély melletti tornateremről
157/2024. (VI. 27.) határozata Közvilágítás fejlesztéséről a Május 1. és Gábor Áron utcákban
156/2024. (VI. 27.) határozata A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
155/2024. (VI. 27.) határozata Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetéséről
154/2024. (VI. 27.) határozata Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátásáról Az iskolaorvosi és iskolavédőnői fela
153/2024. (VI. 27.) határozata Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és az iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátásáról Az iskolaorvosi és iskolavédőnői fela
152/2024. (VI. 27.) határozata Önkormányzat által finanszírozott sürgősségi betegellátásról
151/2024. (VI. 27.) határozata A járóbeteg-szakellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
150/2024. (VI. 27.) határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
149/2024. (VI. 27.) határozata A Biatorbágyi Cserkészcsapat kérelméről
148/2024. (VI. 27.) határozata Az Esély Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójáról
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve 2024.06.25.
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyve 2024.06.24.
135/2024. (VI. 24.) határozata Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről
134/2024. (VI. 24.) határozata A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Gondosóra programról
133/2024. (VI. 24.) határozata Biatorbágyi Egészségház Szervezeti és Működési Szabályzatáról elfogadásáról
132/2024. (VI. 24.) határozata A pedagógusok támogatását szolgáló önkormányzati ösztöndíjrendszerről szóló 12/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján az intézményvezető által javasolt összeg meghatározásakor figyelembe vett szempontrendszerről
Adóügyi osztályvezető
Anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző
147/2024. (VI. 13.) határozata Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel összefüggő kérdésekről
146/2024. (VI. 13.) határozata „Szép Porta Biatorbágyért” díj adományozásáról
145/2024. (VI. 13.) határozata „Biatorbágy Tiszteletbeli Polgára” Díj adományozásáról
144/2024. (VI. 13.) határozata Testvértelepülési kapcsolatokért Díj kitüntetés adományozásáról
143/2024. (VI. 13.) határozata „Szász Gyula Egészségünkért Díj” adományozásáról
142/2024. (VI. 13.) határozata „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozásáról
141/2024. (VI. 13.) határozata „Fedák József Testnevelés és Sport Díj” adományozásáról
140/2024. (VI. 13.) határozata „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról
139/2024. (VI. 13.) határozata „Biatorbágy Városért - Életműdíj” kitüntetés adományozásáról
138/2024. (VI. 13.) határozata „Biatorbágy Városépítészetéért díj” kitüntetés adományozásáról
A 07407050 kódszámú vadászterület 2024.05.22-én hozott határozatairól
Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Képviselő-testületi ülés 2024.05.30.
137/2024. (V. 30.) határozata Perindításról a Városi Sportcsarnok megépítése ügyében
136/2024. (V. 30.) határozata „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról
135/2024. (V. 30.) határozata „Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetés adományozásáról
134/2024. (V. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázatának elbírásáról
133/2024. (V. 30.) határozata Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről
132/2024. (V. 30.) határozata A pedagógiai szakszolgálat elhelyezéséről
131/2024. (V. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2024/2025-ös nevelési évben indítandó csoportjainak számáról és a felvehető csoportlétszámok meghatározásáról
130/2024. (V. 30.) határozata Az ifjúság támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. forduló
129/2024. (V. 30.) határozata A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójáról
128/2024. (V. 30.) határozata Az értékvédelmi pályázat elbírálásáról
127/2024. (V. 30.) határozata Beszámoló a rendészet működéséről
126/2024. (V. 30.) határozata Biatorbágy közbiztonságának 2023. évi helyzetéről
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyve 2024.05.28.